Prognoza svemirskog vremena za 01. i 02.03. (0 - 48 sati)

 

Stanje svemirskog vremena: Svemirsko vrijeme i dalje je nestabilno. Podaci sa GNSS stanica Graz i Padova ukazuju na blago odstupanje GPS pogreške.

Prognoza svemirskog vremena za Hrvatsku i Jadran: U promatranom periodu mogući su daljnji poremećaji uzrokovani Sunčevom aktivnošću, kao i utjecaj na satelitsko određivanje položaja.